Facebook

Historia jednostki

Straż ogniowa – tak można nazwać pierwszych zapaleńców, którzy odważyli się zapobiegać pożarom. Właśnie tacy ludzie po pożarze w sąsiedniej Lubomi byli naszymi wzorcami. Nie byli pierwszymi, którzy wpadli na taki pomysł bo w sąsiednim Raciborzu wg dokumentów   P. Wetzla już w roku 1858 rozpoczęła działalność straż pożarowa. W Brzeziu inicjatorami wg podań byli panowie Eliasz i pan Wiosna. Z okresu ich działalności niewiele wiadomo. Następnym bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych poprzedników był pożar młyna Parowego Domsa, w którym zginął 1 strażak p. Chruszcz. Było to w 1919 roku w miejscu gdzie stała Garbarnia. W tym czasie Brzeska straż miała siedzibie nad potokiem obok dzisiejszego pomnika. Jednakże brak miejsca i prężna działalność ówczesnego komendanta kapitana Maksymiliana Proske doprowadziła do tego, że w roku 1937 straż nabyła konną motopompę. Było to pierwsze urządzenie tego typu w ówczesnym powiecie Rybnickim w Ochotniczych Strażach Pożarnych, dlatego zmieniono siedzibę straży. Przeprowadzono się do stodoły, która mieściła się na posesji pana Proske. Okres II wojny światowej był dla OSP latami chudymi. Reaktywacja nastąpiła dopiero w roku 1947. Na komendanta wybrano pana Ludwika Burek, którego zadaniem było przywrócenie straży do świetności. W roku 1953 decyzją Zarządu Wojewódzkiego OSP na stanowisko naczelnika powołano druha Alojzego Placek. Rok później OSP zakupuje motopompę z kompletem węży. W roku 1957 rozpoczęto przygotowania do budowy nowej remizy. W trakcie budowy strażnicy, straż Brzezka otrzymała pierwszy samochód marki „Stchudebacker” w roku 1965. Rok później w dniu 22 maja 1966 oddano do użytku obecną remizę straży pożarnej. Reforma terytorialna z roku 1976 przyłączyła niezależne Brzezie n/O do Raciborza. W roku 1977 wymieniono wysłużonego „Stchudebackera” na samochód pożarniczy STAR 25 GBM natomiast w roku obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia OSP Brzezie Prezydent Miasta Raciborza ufundował nowy Sztandar. Następny samochód pożarniczy STAR 244 GBA 2,5/16 otrzymano dzięki pomocy Komendy Rejonowej Straży w Raciborzu w 1988r.

         Nadszedł taki dzień 18 marca 1992r marzenie wszystkich uczniów – „spaliła się szkoła” bardzo groźny pożar w którym jednostka brała czynny udział. W lipcu tego samego roku braliśmy udział w jeszcze większym pożarze. Były to płonące lasy Kuźni Raciborskiej.

         W roku 1995 nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Rok później z inicjatywy ks. Proboszcza Alojzego Ostrowskiego został ufundowany obecny sztandar.

         Podczas powodzi 100-lecia pomagaliśmy mieszkańcom Płoni. Dwa lata później w 1999 z inicjatywy Ignacego Harazima przy naszej OSP utworzono sekcję płetwonurków. W roku 2000 pożegnaliśmy urzędującego drugą kadencję prezesa druha Oswalda Klimek.